12.11.2018

Jan Paweł II – nauczanie i związki z AGH. W 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu


Dyrektor Biblioteki Głównej AGH zaprasza na wystawę pt. „Jan Paweł II – nauczanie i związki z AGH. W 40. rocznicę inauguracji pontyfikatu”, którą można oglądać w sali wystawowej Biblioteki Głównej AGH do 12 listopada 2018 r.

Ekspozycja wpisuje się w cykl uroczystości rocznicowych związanych z wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża. W pierwszej części wystawy zaprezentowano encykliki Jana Pawła II, będące wykładnią jego nauczania. Druga część ekspozycji poświęcona jest związkom papieża Polaka z AGH.

2 lutego 2000 r. Senat AGH nadał Janowi Pawłowi II tytuł doktora honoris causa w uznaniu „ogromnych zasług w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii”.

Na wystawie zgromadzono m.in. zdjęcia z pielgrzymek pracowników AGH do Watykanu, a także wybór publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II i kolekcję plakatów.