09.06.2022

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej


W dniach 9–10 czerwca 2022 r. w AGH odbędą się IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej, których organizatorem jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Sesje audytoryjną i warsztatową prowadzą przedstawiciele firm i instytucji naukowych oraz państwowych. Prezentacje będą koncentrować się na wzajemnych relacjach pomiędzy zamawiającym a projektantem i wykonawcą.

Podczas sesji audytoryjnej poruszone zostaną tematy dotyczące wytycznych rozpoznania podłoża gruntowego w kilku aspektach:

  • wymagania zamawiającego w świetle wytycznych badań podłoża gruntowego pod inwestycje liniowe,
  • wymagania zamawiającego z perspektywy wykonawcy badań podłoża gruntowego dla inwestycji liniowych,
  • zakres rozpoznania podłoża gruntowego w kontekście oczekiwań projektanta inwestycji liniowych.


Uczestnicy sesji warsztatowej, prowadzonej w terenie lub laboratorium, będą mieć do wyboru jeden z trzech tematów:

  • wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne,
  • sondowania CPTU/SCPTU/DMT,
  • metodyka poboru prób w aspekcie badań laboratoryjnych.


Szczegółowe informacje