13.06.2019

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich


W dniach 13-15 czerwca 2019 r. w Krakowie odbędzie się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polski. Wydarzenie wpisuje się w harmonogram centralnych obchodów 100-lecia AGH.

Zjazd organizowany jest pod hasłem „Inżynier Przyszłości”. Program wydarzenia obejmuje m.in. wykłady, sesje plenarne i tematyczne oraz dyskusje.

Oprócz nadrzędnego celu, jakim jest integracja środowiska inżynieryjnego, zjazd ma także umożliwić wymianę doświadczeń we wdrażaniu innowacji i transferze technologii oraz służyć podniesieniu rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie. Jest to szczególnie ważne w dobie 4 rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).

W wydarzeniu wezmą udział inżynierowie m.in. z Polski, Europy i obu Ameryk.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Krakowski Dom technika NOT

Data

13-15 czerwca 2019 r.

Organizatorzy

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Krakowska
Politechnika Warszawska
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Akademia Inżynierska w Polsce
Rada Główna Instytutów Badawczych

Kontakt

Koordynator Biura SZIP: Mariusz Płaczkiewicz
e-mail: mariusz.placzkiewicz@not.org.pl

WWW

http://szip.org.pl/