13.12.2018

International Conference of Multiphysics MULTIPHYSICS


W dniach 13-14 grudnia 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja International Conference of Multiphysics MULTIPHYSICS 2018. 

Podczas wydarzenia spotkają się naukowcy z wielu krajów, prezentując wyniki prac badawczych w zakresie modeli analitycznych, symulacji numerycznych oraz eksperymentów prowadzonych dla zagadnień wielodziedzinowych. W konferencji uczestniczą głównie zaproszeni goście, ale organizatorzy przewidują także udział studentów, którzy mają możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z obecnymi trendami rozwoju narzędzi analiz teoretycznych oraz praktycznych zjawisk występujących na pograniczu różnych zagadnień fizyki.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki

Data

13-14 grudnia 2018 r.

Organizator

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki

Kontakt

adam.martowicz@agh.edu.pl; tel. 12 617 36 40

WWW

http://www.multiphysics.org/conference.php