22.05.2019

Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł


W dniach 22-23 maja 2019 r. w Krakowie odbędzie się V edycja konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”. Wydarzenie organizowane jest w ramach kongresu Impact’19.

Konferencja skierowana jest do młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów. Uczestnicy będą mogli zaprezentować referaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i instytucjonalnych.

Obszary tematyczne:

  • technologie finansowe - Fintech,
  • nowe technologie informatyczne (ICT),
  • energetyka,
  • mechanika, mechatronika i nanotechnologie,
  • gospodarka surowcami mineralnymi,
  • ochrona środowiska,
  • ekonomia i zarządzanie.


Celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza rejestracyjnego (do 6 maja br.), który znajduje się na stronie www.iati.pl.  

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) należy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny. 

Kontakt

Agnieszka Czaplicka-Kotas (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, tel. 12 617 48 52, e-mail agnieszka.czaplicka@iati.pl)

Miejsce

  • 22 maja – Akademia Górniczo-Hutniczej (Kraków, al. A. Mickiewicza 30)
  • 23 maja – Forum Przestrzenie (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 28)

Szczegółowe informacje