08.04.2019

In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć – historia powstania Akademii Górniczej


„[…] gotów jestem do dalszej walki o ideały, jakie ukazały mi się w życiu jako najważniejsze” – z książki „Pod znakiem optymizmu” prof. Walerego Goetla. Na zdjęciu – Walery Goetel w Tatrach. Fot. Archiwum Piotra Chrząstowskiego

8 kwietnia br. w Gmachu Głównym AGH o godz. 12.00 zostanie otwarta wystawa pt. „In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć – historia powstania Akademii Górniczej”. Podczas wernisażu zostaną odsłonięte tablice upamiętniające wybitnych działaczy Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej prof. Jana Zarańskiego oraz prof. Józefa Morozewicza.

8 kwietnia 1919 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie. Dokładnie w 100. rocznicę tego wydarzenia w AGH odbędzie się wernisaż wystawy dotyczącej historii powstania Akademii Górniczej.

Ramy chronologiczne ekspozycji obejmują okres od lat 60. XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej. Wystawa prezentuje wybrane wydarzenia oraz związane z nimi archiwalne dokumenty i zdjęcia, w tym m.in. dzieje długoletnich starań o założenie Akademii Górniczej prowadzone w drugiej połowie XIX wieku, osiągnięcia Komitetu Organizacyjnego działającego w latach 1913–1921, a także otwarcie uczelni i jej rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym, który dramatycznie przerwał rok 1939.

Podczas wernisażu odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających wybitnych działaczy Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej – prof. Jana Zarańskiego, pierwszego profesora uczelni, znawcę prawa górniczego oraz prof. Józefa Morozewicza – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, profesora UJ, wybitnego mineraloga i petrografa.

Motto wystawy pochodzi z listu pożegnalnego, który prof. Jan Zarański skierował do społeczności Akademii: „To co w mojem wielkiem przywiązaniu do stanu górniczego dla powstania i organizacji Uczelni uczyniłem, było prostym obowiązkiem posła i obywatela kraju. W wykonaniu tego obowiązku nie mogę przyznać się do przypisywanych mi zasług, które w większym stopniu zawdzięczam mej działalności, kierującej się jedynie zasadą: in magnis voluisse sat est”.

Wystawa historyczna jest jednym z centralnych wydarzeń w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH.

Serdecznie zapraszamy społeczność akademicką oraz mieszkańców Krakowa. Ekspozycja będzie prezentowana do 30 czerwca br.

 


Władze AGH, fot. M. Talar, KSAF AGH


Zgromadzeni goście, fot. M. Talar, KSAF AGH


Katarzyna Skórzyńska, wnuczka prof. Jana Zarańskiego, fot. M. Talar, KSAF AGH