19.09.2019

X konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój


Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla po raz X organizuje konferencję Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w AGH.

Konferencja skierowana jest do uczonych, praktyków i działaczy samorządowych, a także działaczy i pracowników administracji państwowej.

Obrady będą się skupiać na rozwoju współpracy interdyscyplinarnej ekspertów i decydentów w skali regionalnej wokół następujących zagadnień:

 • ochrona powietrza (ochrona przed zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, przeciwdziałanie smogowi),
 • ochrona wody,
 • ochrona gleby,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym recykling),
 • termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, osadów ściekowych i odpadów niebezpiecznych
 • ograniczenie szkodliwego wpływu energetyki na środowisko
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku (w tym ekoturystyki),
 • ograniczenie ujemnych oddziaływań fal elektromagnetycznych na organizmy żywe,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska z uwzględnieniem monitoringu,
 • odnawialne źródła energii.

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju będą także obejmowały zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego, motoryzacji, zmiany globalne i ochronę ekosystemów, interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia konsumentów. 

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data

19-20 września 2019 r.

Organizator

Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kontakt

szkola@imir.agh.edu.pl

WWW

http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/