30.05.2019

III Studenckie Forum Inżynierii Środowiska


Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wraz z Kołem Naukowym Inżynierii Ochrony Powietrza i Kołem Naukowym Ochrony Środowiska zapraszają do udziału w III Studenckim Forum Inżynierii Środowiska, które odbędzie się 30 maja 2019 r. w AGH (bud. C-4, sala 301).

Głównym celem wydarzenia jest kontynuowanie dialogu pomiędzy studentami i środowiskiem akademickim a branżą inżynierii środowiska oraz związanym z nią rynkiem pracy.

W ramach tegorocznego forum wystąpią przedstawiciele: zakładów przemysłowych, dostawców systemów ciągłego monitoringu emisji do powietrza i innej aparatury pomiarowej, przedsiębiorstw z branży gospodarki wodno-ściekowej oraz oferujących kompleksowe rozwiązania m.in. z obszaru ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i budownictwa, a także biur projektowych i konsultingowych oraz firm szkoleniowych.

Udział w III Studenckim Forum Inżynierii Środowiska jest bezpłatny.