21.09.2021

Flipped classroom, czyli klasa odwrócona


Centrum e-Learningu AGH zaprasza na szkolenie o nazwie „Flipped classroom, czyli klasa odwrócona”. Wydarzenie w formie mieszanej (część online i stacjonarne warsztaty) odbędzie się do wyboru w jednym z terminów: 21 września lub 28 września 2021 r. w godz. 10.00–12.00. Prowadzącymi będą pracownicy CeL AGH: Anna Wrona i Wojciech Baran.

Doświadczenie pandemii sprawiło, że wielu nauczycieli akademickich myśli o łączeniu nauczania w formy online i tradycyjnej, po powrocie na uczelnię. Jednym z ciekawszych modeli mieszania (blended learning) jest model odwróconej klasy, czyli flipped classroom. Co oznacza w praktyce postawienie „na głowie” tradycyjnego modelu zajęć?

Flipped classroom pomoże odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • jak najlepiej wykorzystywać czas spotkania twarzą w twarz ze studentami?
  • dlaczego warto przesłać studentom materiały do samodzielnej nauki przed zajęciami?
  • jak znaleźć czas na pracę indywidualną ze studentami?


Podczas szkolenia będzie można doświadczyć na sobie modelu pracy w klasie odwróconej, zaprojektować własne zajęcia w tym podejściu, otrzymując bogatą informacją zwrotną.

Szczegółowe informacje i rejestracja