17.09.2018

Europejska Szkoła Magnetyzmu


W dniach 17-28 września 2018 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH odbędzie się Europejska Szkoła Magnetyzmu „2018 European School on Magnetism”.

Wiodącym temat tegorocznej Europejskiej Szkoły Magnetyzmu będzie „magnetism by light", czyli badanie i kontrolowanie zjawiska magnetyzmu za pomocą szeroko rozumianego światła – promieniowania elektromagnetycznego w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od radiowych do promieniowania gamma). Taki wybór tematyki podyktowany jest nie tylko ciągle odkrywanymi nowymi zjawiskami typu „światło-magnetyzm”, ale także możliwościami uczestnictwa Polski w badaniach w tym zakresie wynikającymi z rozwoju infrastruktury badawczej, takiej jak Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ.

Wydarzenie ma na celu integrację młodych badaczy zajmujących się magnetyzmem oraz podjęcie wspólnych inicjatyw dotyczących wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej i wniosków o granty europejskie w ramach programu HORYZONT–2020. Dla organizatorów European School on Magnetism ważny jest także aspekt specjalistycznego kształcenia młodych naukowców realizowanego w oparciu o europejskich (w tym polskich) najwybitniejszych badaczy i najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą. Polska, w tym Kraków, są cenionymi ośrodkami wiodącymi w tematyce magnetyzmu, głownie w oparciu o nowoczesną infrastrukturę badawczą, jaką dysponują: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, laboratoria Katedry Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH i Katedry Elektroniki WIET AGH oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ w Krakowie.

Europejskie Szkoły Magnetyzmu organizowane są od 2003 r., początkowo co dwa lata, a następnie, ze względu na duże zainteresowanie co rok.

Miejsce

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (Kraków, ul. Kawiory 30)

Data

17-28 września 2018 r.

Organizator

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Współorganizatorzy

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Kontakt

esm@magnetism.eu

WWW

http://www.esm2018.agh.edu.pl/