16.09.2021

eTEE 2021 – e-Technologie w kształceniu inżynierów


W dniach 16-17 września 2021 r. w formule zdalnej odbędzie się konferencja eTEE 2021 – e-Technologie w kształceniu inżynierów. Współorganizatorami wydarzenia są Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologami, wymianą doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwaniem inspiracji do dalszych działań.

Główna tematyka wydarzenia obejmuje szereg zagadnień z dziedziny kształcenia inżynierów, metod nauczania oraz wpływu nowoczesnych technologii na ten proces, wykorzystania dostępnych technik kształcenia w e-edukacji, nauczania z wykorzystaniem urządzań mobilnych, standardów zdalnej nauki na kierunkach technicznych oraz nieustannym podnoszeniem jej jakości.

Adresatami eTEE są m.in.:

  • pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunkach technicznych, zainteresowani wykorzystaniem e-technologii w edukacji oraz w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
  • studenci kierunków technicznych,
  • nauczyciele szkół średnich,
  • firmy produkujące narzędzia do edukacji online, tworzące oprogramowania wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, oraz pracownicy tego typu laboratoriów.


Konferencja eTEE powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 r. Od roku 2016, na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą, konferencja odbywa się co roku, naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. 

Formuła

online

Data

16-17 września 2021 r.

Organizatorzy

Politechnika Gdańska
Akademia Górniczo-Hutnicza

Kontakt

etee@agh.edu.pl

WWW

https://etee.agh.edu.pl/