19.09.2019

eTEE 2019 – e-Technologie w kształceniu inżynierów


W dniach 19-20 września 2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja eTEE 2019 – e-Technologie w kształceniu inżynierów. Współorganizatorami wydarzenia są Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Omawiane będą następujące obszary tematyczne, szczególnie w odniesieniu do kształcenia inżynierów:

 • teoria i metodologia,
 • wdrażanie e-technologii,
 • masowy otwarty kurs on-line,
 • narzędzia i środowiska,
 • e-nauczanie przedmiotów ścisłych i języków obcych dla studentów kierunków inżynierskich,
 • dobre praktyki i studium przypadku,
 • czynniki miękkie w e-nauczaniu,
 • ewaluacja i badania.


Adresatami wydarzenia są m.in.:

 • pracownicy uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach technicznych i wykorzystujący e-technologie w edukacji,
 • osoby mające doświadczenie w prowadzeniu i/lub uczestnictwie w szkoleniach typu MOOC oraz wszyscy zainteresowani tym rodzajem kształcenia,
 • firmy tworzące i wykorzystujące najnowsze technologie, oraz zajmujące się prowadzeniem szkoleń,
 • specjaliści produkujący narzędzia do edukacji online oraz rozwiązania o charakterze mobilnym,
 • firmy produkujące i sprzedające oprogramowanie oraz sprzęt wspomagające projektowanie wirtualnych laboratoriów, a także sami pracownicy tego typu laboratoriów,
 • studenci kierunków technicznych, zainteresowani wykorzystywaniem e-technologii w celu wzbogacenia swojego kształcenia,
 • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zastosowaniem Internetu, multimediów i innych nowoczesnych technologii w edukacji,
 • administratorzy platform nauczania na odległość (Moodle, Blackboard, Canvas/Instructure, Drupal, WebCT, itp.).


Konferencja eTEE organizowana jest co roku, naprzemiennie – na mocy porozumienia zawartego między Akademią Górniczo-Hutniczą a Politechniką Gdańską. 

Miejsce

Politechnika Gdańska

Data

19-20 września 2019 r.

Organizatorzy

Politechnika Gdańska
Akademia Górniczo-Hutnicza

Kontakt

inż. Izabela Treder (e-mail: izabela.treder@pg.gda.pl, tel. 58 348 61 73, 608 636 113)

WWW

https://pg.edu.pl/etee2019/