23.09.2019

ESSDERC–ESSCIRC


W dniach 23-26 września 2019 r. w Krakowie odbędą się dwa prestiżowe wydarzenia z zakresu mikroelektroniki: 49th European Solid-State Device Research Conference oraz 45th European Soli-State Circuits Conference. Akademia Górniczo-Hutnicza jest współorganizatorem konferencji.

Wysoki poziom merytoryczny obydwu wydarzeń przyciąga znaczącą większość zespołów badawczych z uniwersytetów, instytutów badawczych i europejskich firm zajmujących się nowymi przyrządami, materiałami, technologiami oraz układami stosowanymi w mikroelektronice.

Konferencje stanowią okazje do wymiany doświadczeń na forum naukowym, ale również do promocji polskiej nauki wśród firm zajmujących się rozwojem najbardziej zaawansowanych technologii elektronicznych w Europie.

Miejsce

Kraków, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data

23-26 września 2019 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Warszawska
Laboratorium Centralne CEZAMAT w Warszawie

Kontakt

kf@agh.edu.pl

WWW

https://esscirc-essderc2019.org/