19.09.2018

Energetyka i Paliwa


W dniach 19-21 września 2018 r. na Wydziale Energetyki i Paliw odbędzie się konferencja naukowa Energetyka i Paliwa 2018.

Celem wydarzenia jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

Sesje plenarne poświęcone zostaną głównym problemom funkcjonowania paliw i energetyki w gospodarce i społeczeństwie. Z zakresu tej problematyki planowane są dwie sesje: 

  • Polityka energetyczna i ekologiczna Polski,
  • Energetyka w społeczeństwie, wpływ na różne aspekty życia społeczeństwa, komfort życia, zdrowie.


Sesje tematyczne będą poruszać szeroko rozumiane zagadnienia z następujących zakresów: paliwa, energetyka, środowisko, polityka energetyczna i ekologiczna, ekonomia, zdrowie, społeczeństwo.

Miejsce

Wydział Energetyki i Paliw

Data

19-21 września 2018 r.

Organizatorzy

Wydział Energetyki i Paliw AGH

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK

Kontakt

konferencja-eip@agh.edu.pl

WWW

http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/