25.03.2021

Działania w obszarze kształcenia realizowane w ramach projektu IDUB AGH – seminarium informacyjne

25 marca 2021 r. o godz. 14.00 w formie zdalnej odbędzie się seminarium informacyjne dotyczące realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w AGH pt. „Działania w obszarze kształcenia realizowane w ramach projektu IDUB AGH”.


Prelegentami będą prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia AGH, Przewodniczący Rady Programowej Projektu IDUB oraz dr inż. Szczepan Moskwa, Kierownik Zespołu ds. Kształcenia IDUB.

Link dla uczestników

Streszczenie

W referacie zostaną przedstawione działania w obszarze kształcenia. Główne zadania, które są i będą realizowane w tym obszarze, mają na celu podniesienie jakości kształcenia w AGH. Działania wskazane w projekcie IDUB AGH dotyczą między innymi stworzenia mechanizmów wspierających łączenie badań naukowych z kształceniem, opracowania programów i narzędzi przyciągających najlepszych kandydatów na studia zarówno z kraju, jak i z zagranicy, a także rozwijanie szeroko pojętych kompetencji dydaktycznych kadry nauczycielskiej. W trakcie seminarium zostaną przedstawione efekty prac Zespołu ds. Kształcenia IDUB w minionym roku oraz szczegóły działań wdrażanych do realizacji w 2021 r.

Seminarium będzie kontynuacją wykładu „IDUB w AGH: ocena pierwszego roku i program na rok 2021 z perspektywy kierownika projektu” z 14 stycznia 2021 r.