23.02.2017

„Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych” – konferencja programowa NKN


W dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu odbędzie się piąta z dziewięciu zaplanowanych konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Spotkanie obędzie się pod hasłem „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Przedyskutowane będą problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Nie zabraknie wrażliwych tematów związanych z ewaluacją jednostek naukowych oraz finansowaniem działalności naukowo-badawczej.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk. Partnerem wydarzenia jest Narodowe Centrum Nauki.

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej.

Na stronie www.nkn.gov.pl będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.