30.03.2017

NKN w Lublinie – relacja on-line


Kolejna z cyklu konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki odbywa się w Lublinie w dniach 29-30 marca 2017 r. Temat spotkania to „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”. Wydarzenie można śledzić dzięki transmisji on-line.

Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. Skutkiem tego stanu rzeczy jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia (pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte).

Konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Trzeba się także zastanowić nad zmianą organizacji studiów (3+2+4 czy 4 + [1] + 4). Absolwenci musza być lepiej przygotowani do startu zawodowego, ale poprawy wymaga też poziom ogólnego wykształcenia i kompetencji społecznych.

Na koniec pozostaje problem niezbyt wysokiego poziomu kandydatów na studia (efekty pracy szkół średnich). Być może trzeba powrócić do prowadzenia egzaminów wstępnych i innych działań selekcyjnych przy przyjęciu na studia lub dopuścić do ich wprowadzenia przez uczelnie na mocy przepisów wewnętrznych (oznacza to jednak zmniejszenie rangi matury).

W ostatnich dniach słychać było głosy, że w dyskusji o reformie nauki dydaktykę spycha się na plan dalszy. Jeśli nawet do tej pory dydaktyce poświęcano za mało uwagi konferencja w Lublinie na pewno to zmieni.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szczegółowe informacje