21.09.2017

Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie


W dniach 21-22 września 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się konferencja naukowo-techniczna Dezynfekcja wody – zagrożenia, wyzwania, nowe technologie.

Wydarzenie stanowi forum dla naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami uzdatniania i dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia i wody basenowej. Konferencja skupia się na najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją zakłady wodociągowe oraz pływalnie, w szczególności na konieczności szukania równowagi między skuteczną dezynfekcją wody a ograniczaniem zagrożeń zdrowotnych wynikających z powstawania produktów ubocznych oraz podatności wody na wtórne skażenie mikrobiologiczne.

Najważniejsze tematy poruszane podczas konferencji to:

  • nowe, skuteczne metody dezynfekcji wody;
  • tworzenie, toksyczność i minimalizacja ubocznych produktów dezynfekcji wody;
  • stabilność biologiczna wody;
  • usuwanie i przemiany materii organicznej w jednostkowych procesach uzdatniania wody;
  • tworzenie biofilmu i korozja biologiczna;
  • zaawansowane metody analityczne oznaczania wskaźników istotnych z punktu widzenia dezynfekcji wody.

Miejsce

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH (Kraków, al. Mickiewicza 30, bud. C-4)

Data

21-22 września 2017 r. 

Organizator

Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Współorganizatorzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie
Basen AGH w Krakowie

Kontakt

e-mail: dezwod@agh.edu.pl 
tel. +12 617 47 57

WWW

http://home.agh.edu.pl/~dezwod/