07.12.2017

Bramki logiczne, sieci neuronowe i harmonia muzyczna


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 14.00.

Referat pt. Co tu jest grane? Bramki logiczne, sieci neuronowe i harmonia muzyczna wygłosi prof. dr hab. Konrad Szaciłowski z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie wykładu

Sensoryka i przetwarzanie informacji są jak awers i rewers monety. Są ze sobą ściśle związane zarówno formalnie jak i funkcjonalnie. Sensory stanowią zwykle elementy wejściowe urządzeń przetwarzających informację, a ich funkcją jest nie tylko formalna zmiana nośnika informacji, ale też jej tłumaczenie z poziomu syntaktycznego na semantyczny i pragmatyczny. W czasie wykładu zostaną zaprezentowane związki pomiędzy sensorami i bramkami logicznymi, układy logiki trójwartościowej i rozmytej, a także układy neuromorficzne, które mogą nie tylko działać jako sensory fotoelektrochemiczne, ale też jako uniwersalne procesory sygnałów. Analiza harmonii muzycznej jest tylko jednym z przykładów zastosowania fotoelektrochemicznych stochastycznych sieci neuronowych, zwanych potocznie rezerwuarami.