22.10.2018

CGW Workshop


W dniach 22-24 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się CGW Workshop ’18 (CGW).

CGW jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie około 150 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy jak i naukowcy różnych dziedzin, zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych (ang. cloud computing) w badaniach naukowych, jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka wydarzenia obejmie swoim zasięgiem nie tylko nowe technologie informatyczne z zakresu HPC, gridów czy obliczeń w chmurze. W trakcie obrad prezentowane będą również: złożone środowiska aplikacji, symulacje procesów, układów i systemów wymagających obliczeń wielkiej skali, osiągnięcia dużych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zagadnienia te referowane będą przez przedstawicieli zaawansowanych informatycznie projektów naukowych z wielu krajów oraz przez zaproszonych specjalistów światowej klasy obszaru ICT, zarówno ze środowiska nauki jak i gospodarki.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  • modele, metody i narzędzia do tworzenia aplikacji, inżynieria oprogramowania,
  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów badawczych,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC oraz sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami, planowanie, wirtualne organizacje,
  • gromadzenie, zarządzanie i monitorowanie dużych ilości danych,
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki. 


W ramach Konferencji odbędą się: sesje zaproszonych wykładowców, prezentacje uczestników, sesje plakatów naukowych oraz szkolenia.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, budynki A-0 (Aula AGH) oraz D-17 (Katedra Informatyki)

Data

22 - 24 października 2018 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Katedra Informatyki

Kontakt

cgw@cyfronet.krakow.pl

WWW

www.cyfronet.krakow.pl/cgw18/