29.08.2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego – spotkanie inauguracyjne


29 sierpnia 2020 r. w AGH (Katedra Informatyki, bud. D-17) odbędzie się spotkanie inaugurujące drugi cykl ogólnopolskiego projektu grantowego o nazwie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Partnerem wiodącym CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wspólnie z AGH oraz Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, a także Stowarzyszeniami: Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Biorący udział w projekcie nauczyciele będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas zajęć prowadzonych na jednej z pięciu uczelni technicznych. Każdy uczestnik odbędzie szkolenia (w systemie stacjonarnym i e-learningowym), które przygotują go do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. Otrzyma materiały edukacyjne, mentoring przez webinaria, wsparcie w rozwoju talentów uczniowskich i grant finansowy na realizację celów projektu.

W tym roku do udziału w zajęciach prowadzonych w AGH aplikowało 235 osób. Finalnie szkolonych będzie 143 nauczycieli z województw: małopolskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Niemal wszyscy ubiegłoroczni grantobiorcy przystąpili kolejny raz do projektu.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to również współpraca i współzawodnictwo uczniów. Zespoły uczniowskie biorą udział w zawodach, podczas których mogą sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółkach CMI. Zawody odbywają się na trzech poziomach, w zależności od zaawansowania i na trzech kolejnych etapach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Szczegółowe informacje o projekcie