12.09.2019

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania


Biblioteka Główna AGH zaprasza na jubileuszową konferencję pt. „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej.

Konferencja skierowana jest do środowiska bibliotekarzy szkół wyższych z całej Polski, jak i pracowników naukowych zainteresowanych tematyką biblioteki akademickiej jako istotnego ogniwa procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego. Wydarzenie będzie okazją do spotkania i zacieśniania więzi zawodowych osób uczestniczących w różnych procesach informacyjno-bibliotecznych oraz do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań wzmacniających rolę biblioteki w uczelni.

Poszukiwanie nowych ofert bibliotek – wobec wyczerpywania się (a przynajmniej coraz mniejszego znaczenia) formuły gromadzenia, opracowania i udostępniania tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w uczelniach technicznych – wydaje się w obecnej sytuacji rozwoju technologii informatycznych koniecznością. Poruszane w referatach problemy i zagadnienia będą dotyczyć roli biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych oraz społeczności akademickiej jako zbiorowego klienta biblioteki (bazy wiedzy, parametryzacja jednostek, repozytoria instytucjonalne), szczególnie w kontekście ustawy 2.0, która nie pozostaje bez wpływu na działalność bibliotek akademickich.

Miejsce

Centrum Ceramiki AGH (bud. B-8, sala audytoryjna)
Biblioteka Główna AGH (bud. U-1)

Data

12-13 września 2019 r.

Organizator

Biblioteka Główna AGH

Kontakt

konferencja@bg.agh.edu.pl
przewodnicząca komitetu organizacyjnego mgr Agnieszka Podrazik (tel. 12 617 32 17)
sekretarz mgr Marta Urbaniec (tel. 12 617 32 18)

WWW

www.konferencja.bg.agh.edu.pl