09.05.2019

Badania strukturalne nowych związków krzemosiarkowych


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 13.00.

Referat pt. „Badania strukturalne nowych związków krzemosiarkowych” wygłosi dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzwyczajny (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny).

Miejsce: ACMiN (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

Związki zawierające wiązania krzem-siarka są zwykle bardzo reaktywne i szybko ulegają reakcjom z wodą i innymi reagentami nukleofilowymi. Reakcje podstawienia zachodzące na atomie krzemu można jednak spowolnić za pomocą tzw. „ochrony kinetycznej”, tj. poprzez przyłączenie do tego atomu objętościowych podstawników alkilowych lub arylowych. Podstawniki o dużej zawadzie sterycznej utrudniają dostęp nukleofila do centrum reakcji – dodatnio naładowanego atomu krzemu. Takie podejście pozwala na izolację względnie stabilnych związków molekularnych z grupami funkcyjnymi, takimi jak OH / SH przyłączonymi bezpośrednio do atomu krzemu. Podczas seminarium omówione zostaną sposoby otrzymywania oraz właściwości niektórych związków krzemosiarkowych zsyntetyzowanych w ostatnich latach oraz struktury ich połączeń z wybranymi metalami przejściowymi.