01.09.2014

AWPAC2014 - International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis


Miejsce:

Kraków, AGH

Data:

1 - 5 września 2014 r.

Organizator:

Polska Akademia Nauk; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Centre National de la Recherche Scientifique (France); Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN; Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza; Miasto Kraków

Osoba do kontaktu:

Bogdan Samojeden

WWW:

http://www.ik-pan.krakow.pl/International-Symposium-on-Air-Water-Pollution-Abatement-Catalysis.662.0.html