07.11.2018

Anizotropia magnetyczna i zjawisko exchange bias w epitaksjalnym układzie CoO(111)/Fe(110)


7 listopada 2018 r. o godz. 9.00. odbędzie się kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Referat pt. „Anizotropia magnetyczna i zjawisko exchange bias w epitaksjalnym układzie CoO(111)/Fe(110)” wygłosi dr inż. Michał Ślęzak z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Miejsce: ACMiN AGH (ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna 1.02A)

Streszczenie

W referacie zaprezentowane zostaną właściwości magnetyczne epitaksjalnych układów dwuwarstwowych CoO(111)/Fe(110) preparowanych w warunkach UHV na podłożu monokryształu W(110). W szczególności pokazane zostanie, jak jednoosiowa anizotropia magnetyczna warstwy Fe(110) może zostać wykorzystana do sterowania anizotropią magnetyczną sąsiadującej warstwy antyferromagnetycznego tlenku CoO.