18.10.2012

AGH i GE wspólnie zbudują inteligentną infrastrukturę energetyczną

17 października 2012 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Firma GE podpisały w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego „Porozumienie o współpracy w zakresie promowania i rozwoju koncepcji Sieci Inteligentnych w regionie Małopolska".


W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Konsul Generalny USA Ellen Germain, Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Managing Director, Global Grows & Strategy GE Energy Digital Energy dr Bartosz Wojszczyk i Prorektor AGH ds. Współpracy prof. Tomasz Szmuc.

 

Umowa o współpracy pomiędzy AGH i GE dotyczyć będzie przede wszystkim budowy nowoczesnej, inteligentnej infrastruktury technologicznej dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad zarządzaniem, efektywnością i jakością energii. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez utworzenie na Miasteczku Studenckim AGH tzw. „Smart Gridu", zmierzającego do zbadania i wdrożenia wysokowydajnej efektywności energetycznej budynków publicznych i bezpieczeństwa energetycznego stref użyteczności publicznej. Innowacyjność tego projektu badawczego, któremu patronować będzie Marszałek Województwa Małopolskiego, oceniana jest przez ekspertów jako „innowacyjność na poziomie światowym". Badania nad energetyką, automatyką, informatyką i telekomunikacją zostaną w tym przypadku skupione w jednym miejscu, stanowiąc także ogromną wartość dydaktyczną i umożliwiając pozyskanie środków na unowocześnienie infrastruktury.

 

Współpraca między AGH i GE będzie wspierać cele strategiczne i operacyjne wskazane w strategii rozwoju Małopolski w zakresie kreatywności, innowacyjności i nowoczesnych technologii, poprzez wykorzystanie lokalnego jak i międzynarodowego kapitału intelektualnego. Celem podpisanego porozumienia jest wsparcie priorytetów, zobowiązań i obszarów określonych w Aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.


Firma GE jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na świecie oraz jednym z największych zagranicznych inwestorów w Polsce. Zatrudnia w kraju ok. 10 tys. pracowników. W ciągu ostatnich 20 lat była zarówno świadkiem przekształcania się Polski w kwitnącą gospodarkę rynkową, jak i w znacznym stopniu miała swój udział w tym procesie. Firma jest nie tylko ważnym inwestorem lokalnym, lecz także partnerem łączącym polską gospodarkę z rynkami światowymi. Potwierdzeniem tego jest centrum inżynieryjne EDC w Warszawie - doskonały przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, które rozwija się od 12 lat i przerosło pierwotne plany i oczekiwania. EDC rozpoczęło działalność w 2000 r. z 5 inżynierami, a obecnie zatrudnia ponad 1300 osób pracujących przy projektowaniu technologii związanych z lotnictwem, ropą naftową, gazem i energią przeznaczonych na światowe rynki. Obecną działalność GE w Polsce ilustrują następujące dane: 10 tys. pracowników, przychody w Polsce na poziomie 1,3 mld USD w 2011 r., a także działalność filantropijna: program stypendialny „GE Foundation Scholar Leaders", który wyłonił już 121 polskich przyszłych liderów (zaś 430 w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej).