03.12.2020

61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH


AGH zaprasza studentów do udziału w 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbędzie się 3 grudnia 2020 r. w formule online.

W trakcie wydarzenia członkowie kół, a także zaproszeni goście z polskich i zagranicznych uczelni wyższych zreferują wyniki swoich prac naukowych oraz edukacyjnych. Obrady konferencyjne obejmą ponad 20 sekcji tematycznych.

Udział w obradach konferencji jest bezpłatny. Prelegentem może zostać każdy student AGH zrzeszony w studenckim kole naukowym.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od ponad 90 lat (pierwsze z nich zostało zarejestrowane w 1927 r.). Ich członkowie rozwijają w nich swoje pasje i umiejętności. Działalność kół realizowana jest poprzez aktywność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-dydaktyczną. Obecnie w AGH działa blisko140 studenckich kół naukowych, a działający w nich studenci poprzez popularyzację nauki i wiedzy promują uczelnię oraz macierzyste wydziały.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza (formuła online)

Data

3 grudnia 2020 r.

Organizatorzy

Studenckie Koła Naukowe AGH
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych

Kontakt

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH (e-mail: bogacz@agh.edu.pl)

WWW

www.knpg.agh.edu.pl