07.06.2021

53. edycja „WAMPIRIADY w AGH” – akcji honorowego krwiodawstwa


Zapraszamy do udziału w akcji „Wampiriada AGH – Lato HDK”, która odbędzie się w dniach 7–11 czerwca 2021 r. w stołówce „Tawo” (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–14.30). W przypadku większej ilości osób godziny przyjęć zostaną przedłużone.

Pomimo trwającej pandemii i związanej z tym trudnej sytuacji organizatorzy liczą na czynny udział wolontariuszy. Celem akcji jest przede wszystkim zebranie jak największej ilości krwi, niezbędnej do ratowania życia. Ze względu na wyczerpywanie się zasobów krwi organizatorzy akcji zwracają się z apelem do wszystkich członków Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK PCK AGH, studentów i pracowników o wzięcie udziału w akcji krwiodawstwa.

Akcja organizowana jest przez Akademickie Koło PCK i Klub HDK w AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH oraz Fundacji ACADEMICA. Poboru krwi dokonują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się działającą od 59 lat organizacją mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Akcje krwiodawstwa w AGH odbywają się cyklicznie cztery razy w roku. Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.
W październiku 2020 r. podczas akcji jesiennej, którą zorganizowano w rygorze sanitarnym udało się zebrać prawie 47 litrów krwi (46.850 ml). Krew oddało 105 osób.

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez trzy dni poprzedzające badanie nie spożywały alkoholu.