23.10.2020

52. Akcja Krwiodawstwa „Wampiriada AGH” – październik 2020


Zapraszamy do udziału w akcji „Wampiriada AGH – jesień HDK”, która odbędzie się w dniach 1923 października 2020 r. w stołówce „Tawo” (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–13.30). W przypadku większej ilości osób godziny przyjęć zostaną przedłużone.

Pomimo trwającej pandemii i związanej z tym trudnej sytuacji liczymy na czynny udział naszych wolontariuszy. Akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Celem akcji jest przede wszystkim zebranie jak największej ilości krwi, niezbędnej do ratowania życia. Wydarzenie służy ponadto szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród studentów i mieszkańców ośrodków akademickich.

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez trzy dni poprzedzające badanie nie spożywały alkoholu.


Akcja organizowana jest przez Akademickie Koło PCK i Klub HDK w AGH przy współudziale Fundacji ACADEMICA oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Poboru krwi dokonuje ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się działającą od 58 lat organizacją mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Akcje krwiodawstwa w AGH odbywają się cyklicznie cztery razy w roku. Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.