15.07.2018

Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials


W dniach 15-18 lipca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbędzie się konferencja 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials.

Tematyka wydarzenia obejmować będzie zagadnienia związane z materiałami polimerowymi dla celów medycznych, metodami otrzymywania innowacyjnych polimerowych materiałów implantacyjnych, ich charakterystyką, badaniem reakcji komórkowych i tkankowych, analizą wyników badań doświadczalnych i klinicznych aż po przykłady aplikacji. Będzie to więc konferencja bardzo multidyscyplinarna, z pogranicza inżynierii materiałowej, chemii, biotechnologii, biologii i medycyny.

Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Sandra Van Vlierberghe (Universiteit Gent, Belgia), prof. Andreas Lendlein (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Niemcy), prof. Eben Alsberg (Case Western Reserve University, USA) oraz prof. Joachim Kohn (The New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers, USA).

W programie przewidziano także prezentacje ustne i posterowe uczestników, a także krótkie prezentacje typu rapid-fire dla młodych naukowców biorących udział w konkursie Best Poster Award.

Komitetowi Organizacyjnemu przewodzi prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Kierownik Katedry Biomateriałów i Kompozytów WIMiC oraz prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów.

Miejsce

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud B-8)

Data

15-18 lipca 2018 r.

Organizator

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
przy współpracy z: International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Kontakt

isbppb2018@agh.edu.pl

WWW

https://isbppb2018.org/