03.06.2020

31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020


W dniach 3-5 czerwca 2020 r. w AGH pod hasłem Innovative and sustainable development in the oil and gas industry odbędzie się 31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020.

Wydarzenie stanowi forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu.

Podczas konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej.

W programie przewidziane są sesje specjalistyczne oraz posterowa i plenarna o tematyce związanej m.in. z:

  • technologiami i technikami wiertniczymi,
  • poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,
  • eksploatacją złóż surowców płynnych,
  • modelowaniem i symulacją eksploatacji złóż węglowodorów,
  • magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,
  • transportem i dystrybucją gazu i ropy,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,
  • rynkami ropy i gazu.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza

Data

3-5 czerwca 2020 r.

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje

Osoba do kontaktu

dr inż. Krzysztof Polański (e-mail: oil-gas@agh.edu.pl)

WWW

http://oil-gas.pl/