10.09.2019

Warsztaty Analityczne


W dniach 10-11 września 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędą się Warsztaty Analityczne. Wydarzenie skierowane jest do pracowników akademickich i doktorantów.

Spotkanie będzie poświęcone kwestii wykorzystania rozwiązań firmy Predictive Solutions i oprogramowania IBM SPSS w pracy dydaktycznej i naukowej. 

Tematy warsztatów: 

  • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples,
  • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych,
  • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO,
  • Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics. 


Szczegóły na temat warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu ze strony organizatora: Monika Michalska, tel.: 12 636-96-80 w.126, e-mail: m.michalska@predictivesolutions.pl