16.05.2019

II Konferencja Górnictwa Kosmicznego


16 maja 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się II Konferencja Górnictwa Kosmicznego (II KGK).

Wydarzenie poświęcone jest tematom związanym z górnictwem kosmicznym oraz ich aspektom geologicznym, inżynierią urządzeń, pojazdów i maszyn, a także problemom prawnymi i ekonomicznym. Specjaliści biorący udział w konferencji wypowiedzą się o możliwościach, zagrożeniach i trudnościach przed którymi stoimy w kwestii wydobywania surowców z przestrzeni kosmicznej.

II KGK podzielona będzie na trzy sekcje tematyczne:

  • mechaniczna – skupiona na wyzwaniach technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu;
  • górniczo-geologiczna – uwzględniająca geologiczne aspekty eksploatacji surowców pozaziemskich oraz analizę potencjalnych miejsc i kosztów ich wydobycia;
  • prawo i ekonomia – dedykowana analizie ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, międzynarodowym regulacjom dotyczącym pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią oraz wpływie jaki może to wywrzeć na globalną gospodarkę.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutniczej

Data

16 maja 2019 r.

Organizator

Ideas for Space Mining Engineering (ISME)

Kontakt

kgk@agh.edu.pl

WWW

kgk.agh.edu.pl