29.06.2014

13th International Symposium on Novel and Nano Materials (ISNNM’14)


Miejsce:

Kraków

Data:

29 czerwca - 4 lipca 2014 r.

Organizator:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Korean Powder Metallurgy Institute, Grupa Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk

Osoba do kontaktu:

Dr inż. Tadeusz Pieczonka

Strona konferencji:

www.isnnm.org