12.10.2021

100. Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Inżynieria metali w AGH

12 października 2021 r. odbędzie się 100. Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, która rozpocznie oficjalne obchody jubileuszu 100-lecia Wydziału.

18 maja 1921 r. powołano komisję do opracowania programu Wydziału Hutniczego, a władze ówczesnej Akademii Górniczej zwróciły się do przedstawicieli przemysłu hutniczego z prośbą o pomoc materialną dla potrzeb tworzenia przyszłego wydziału.

1 września 1921 r. nominację na profesora zwyczajnego mechaniki hutniczej otrzymał inż. Antoni Rodziewicz-Bielewicz, któremu od 18 września 1921 r. powierzono obowiązki organizatora i pierwszego Dziekana Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej.

3 kwietnia 1922 r. ogólne zebranie profesorów Akademii Górniczej postanowiło otworzyć od roku akademickiego 1922/1923 Wydział Hutniczy Do nowego wydziału przydzielone zostały następujące katedry:

 • Katedra Metalografii i Obróbki Termicznej (kierownik: prof. kontraktowy inż. Iwan Feszczenko-Czopiwski),
 • Katedra Metalurgii Żelaza (kierownik: prof. zw. inż. Henryk Korwin-Krukowski),
 • Katedra Metalurgii Innych Poza Żelazem Metali (kierownik: zastępca profesora inż. Stanisław Sowiński),
 • Katedra Maszyn Hutniczych (kierownik: prof. zw. inż. Antoni Rodziewicz-Bielewicz),
 • Katedra Fizyki (kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Stock),
 • Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej (kierownik: prof. nadzw. dr hab. Wilhelm Staronka),
 • Katedra Chemii Fizycznej i Elektrochemii (kierownik: zastępca profesora dr Edward Drozdowski),
 • Katedra Maszynoznawstwa II (kierownik: prof. zw. inż. Edmund Chromiński),
 • Katedra Budownictwa i Inżynierii (kierownik: zastępca profesora inż. Izydor Stella-Sawicki),
 • Katedra Technologii Ciepła i Paliwa (kierownik: doc. płatny inż. Roman Dawidowski),
 • Zakład Geometrii Wykreślnej (kierownik: zastępca profesora Jan Suchanek).

21 maja 1922 r. Senat Akademii Górniczej powołał pierwszą Radę Wydziału Hutniczego. Wyodrębniono wówczas Metalurgię jako kierunek kształcenia i dyscyplinę badawczą.

W roku akademickim 1922/1923 studia rozpoczęło pierwszych 25 studentów.

Z kart historii dawnego Wydziału Hutniczego:

 • Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1952 r.
 • Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 maja 1993 r. Wydział Metalurgiczny zmienia nazwę na: Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
 • Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 listopada 2005 r. z dniem 1 grudnia 2005 r. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej zmienia nazwę na: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej kontynuuje tradycje, osiągnięcia i dokonania Wydziału Hutniczego Akademii Górniczej.