21.02.2020

Podsumowanie 10 lat programu LIDER w AGH


Centrum Obsługi Projektów AGH, Centrum Transferu Technologii AGH oraz INNOAGH Sp. z o.o. zapraszają na spotkanie poświęcone podsumowaniu 10 lat programu LIDER w AGH. Wydarzenie odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w AGH (bud. A-0, sala 213).

Program LIDER realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

W ramach dotychczasowych 10 edycji programu LIDER naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej zdobyli 26 grantów na łączną kwotę 28 080 326,25 zł. 

Program spotkania

 • Otwarcie
  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy AGH
  Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Podsumowanie 10 lat programu LIDER w AGH
  dr inż. Adam Lichota, dyrektor COP AGH

 • Studium doświadczeń od LIDERA do PREZESA
  dr inż. Michał Grega, beneficjent projektu LIDER w ramach VI edycji konkursu, prezes zarządu spółki spin-off AGH komercjalizującej m.in. rezultaty/produkt projektu 

 • Komercjalizacja rezultatów projektu
  dr inż. Dominik Kowal, CTT AGH / INNOAGH 

 • Networking

Udział w w spotkaniu należy potwierdzić drogą elektroniczną na adres: bsluczak@agh.edu.pl.