16.09.2019

IV konferencja Sorbenty mineralne – surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie


Konferencja naukowo-techniczna „Sorbenty mineralne – surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w Jerzmanowicach koło Krakowa. 

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia:

 • surowce do produkcji sorbentów mineralnych,
 • sorbenty mineralne w energetyce,
 • otrzymywanie i zastosowanie węgli aktywnych i innych sorbentów organicznych,
 • synteza sorbentów z materiałów odpadowych,
 • modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów,
 • właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów,
 • sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych,
 • zastosowanie sorbentów do oczyszczania ścieków, wód i rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • sorpcja zanieczyszczeń w technologiach oczyszczania wody do spożycia,
 • wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym,
 • sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu,
 • sekwestracja CO2,
 • magazynowanie energii przy użyciu sorbentów,
 • zagospodarowanie zużytych sorbentów,
 • zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów.

Miejsce

Chochołowy Dwór w Jerzmanowicach

Data

16-17 września 2019 r.

Organizatorzy

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Kopalnia Wapienia „Czatkowiec” Sp. z o.o.

Kontakt

sorbenty@agh.edu.pl 

WWW

http://www.sorbenty2019.agh.edu.pl/