Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

20 października 2022 r. w AGH odbędzie się konferencja „Welcome to Poland – historie sukcesu” poświęcona tematowi organizacji obsługi przedstawicieli zagranicznego środowiska akademickiego na polskich uczelniach. Organizatorem wydarzenia jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat metod i narzędzi wykorzystywanych przez polskie uczelnie i instytuty do obsługi osób z zagranicy. Na konferencji wystąpią eksperci i ekspertki w dziedzinie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, którzy reprezentować będą instytucje biorące udział w programie NAWA „Welcome to Poland”.

Punktem wyjścia – jak wskazuje tytuł konferencji – jest jeden z flagowych programów NAWA, ale podczas wydarzenia omawiane będzie całe spektrum działań, jakie podejmują polskie instytucje, by jak najlepiej przyjąć i zintegrować nie tylko ze społecznością akademicką, ale także szerzej – z polskim społeczeństwem – przyjeżdżających do kraju studentów, doktorantów czy naukowców. Zaproszeni prelegenci podzielą się doświadczeniami w budowaniu zdolności instytucjonalnej, potrzebnej do przyjmowania osób z zagranicy w oparciu o program „Welcome to Poland”, projekt UniWeliS oraz z pozycji koordynatora inicjatywy EURAXESS w Polsce. Goście zaprezentują specyficzne potrzeby związane z obsługą zagranicznej kadry akademickiej. Rozmowy dotyczyć będą nie tylko realizowanych już pomysłów i projektów, ale także trendów i zmian, jakie zachodzą w obszarze obsługi międzynarodowej wymiany akademickiej, chociażby w sytuacji pandemii czy konfliktów zbrojnych.

Szczegółowe informacje, program

Formularz rejestracyjny

Obrady konferencji będą streamingowane.

Stopka