Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejny webinar szkoleniowy dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Podczas webinaru zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi i rozliczenia projektów badawczych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania oraz komfortu kontaktu z uczestnikami planowana liczba osób została ograniczona do 40. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, niemniej pierwszeństwo w kwalifikacji mają pracownicy jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 listopada 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą elektorniczną po zakończeniu naboru zgłoszeń. Samo wysłanie zgłoszenia na webinar nie stanowi potwierdzenia udziału.

Rejestracja

Stopka