Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

fot. Dreamstime

5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO (ul. Witolda Budryka 4), w formule stacjonarnej odbędzie się V Forum Energetyki Rozproszonej „Energetyka rozproszona wobec kryzysu”.

Głównym wątkiem debaty w trakcie będą perspektywy rozwoju energetyki rozproszonej (ER) w realiach kryzysu energetycznego wywołanego m.in. agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19. Podstawę do dyskusji stanowić będą diagnozy i rekomendacje przedstawione przez czołowe osobistości polskiej energetyki w realizowanym jesienią br. w ramach projektu KlastER cyklu wykładów Wizje Nowej Energetyki.

Drugim wiodącym tematem będzie Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opublikowana jako jeden z rezultatów projektu KlastER. Przedstawiciele zespołu opracowującego dokument zaprezentują jego główne założenia, zaś eksperci z branży przedyskutują jego możliwy wpływ na rozwój ER w Polsce.

Program

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach V Forum będą zarówno politycy i przedstawiciele administracji odpowiedzialni za transformację energetyczną (m.in. Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki), jak i przedsiębiorcy, liderzy inicjatyw energetycznych i organizacji branżowych (m.in. Barbara Adamska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Albert Gryszczuk – Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Robert Zasina – Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej) oraz przedstawiciele instytucji finansowych (m.in. Wojciech Hann – były Prezes Banku Ochrony Środowiska, Artur Michalski – Wiceprezes NFOŚiGW, Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju). Swoje wizje przyszłości energetyki rozproszonej przedstawią m.in. Michał Kurtyka – Prezydent COP24, Wojciech Myślecki – Ekoenergetyka oraz Jan Popczyk – PPTE 2050.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego. Liczba uczestników jest ograniczona.

Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Po potwierdzeniu, osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji.

Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum MENAG, biorącego udział w projekcie „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (Klaster)”. Członkami konsorcjum są: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Stopka