Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Międzynarodowa konferencja KomPlasTech 2023 – XXVIII International Conference on Computer Methods in Materials Technology – odbędzie się w Zakopanem w dniach 5–8 marca 2023 r. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Celem KomPlasTech 2023 jest prezentacja osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i przemysłu w zakresie zastosowań informatyki w różnych dziedzinach przetwórstwa materiałów. Uczestnicy wydarzenia przedstawią problemy naukowe oraz wyniki badań w formie prezentacji wygłaszanych podczas sesji naukowych. Zaakceptowane prace, jako pełne artykuły po recenzji, zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma „Computer Methods in Materials Science”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są także przedstawiciele przemysłu, tym samym innowacyjne rozwiązania akademickie mogą znaleźć zastosowania praktyczne i przyczynić się do wspólnych projektów wdrożeniowych.

W KomPlasTech 2023 weźmie udział ponad 80 uczestników i około 40 prelegentów z całego świata. Przewodniczącymi konferencji są profesorowie AGH: dr hab. Danuta Szeliga oraz dr hab. inż. Łukasz Rauch.

KomPlasTech wchodzi w skład ECCOMAS Thematic Conferences.

Kontakt

dr hab. Danuta Szeliga (e-mail: szeliga(at)agh.edu.pl)

WWW

komplastech.agh.edu.pl

Stopka