Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Szkolenie: Jak obliczyć i rozliczyć zwiększone wynagrodzenia w projektach programu Horyzont Europa?
  • 25.05.2023

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Wschodnia zaprasza na szkolenie „Jak obliczyć i rozliczyć zwiększone wynagrodzenia w projektach programu Horyzont Europa?”. Wydarzenie w formule online odbędzie się 25 maja 2023 r. w godz. 12.00–13.00.

Program Horyzont Europa wprowadził możliwość rozliczania tzw. wynagrodzeń projektowych (project based remuneration), co oznacza, iż dla zadań realizowanych w ramach dotacji HE można stosować podwyższone stawki płacowe. Jednakże by personel projektowy mógł je otrzymać, instytucje muszą wdrożyć stosowne regulacje prawne. Uczelnie i instytuty badawcze mogą skorzystać w tej kwestii z rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach nowego systemu wynagrodzeń pn. „Premia dla AKTywnych” (PAKT). Zostaną one przedstawione w trakcie spotkania. Mając na uwadze, że nie wszystkie instytucje są już gotowe lub mogą stosować przepisy PAKT-u, omówione zostaną także ogólne zasady naliczania i sprawozdawania kosztów osobowych w projektach programu Horyzont Europa.

Rejestracja na spotkanie

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów badawczych, jak i przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie Horyzont Europa.

Stopka