Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Zdjęcie przedstawia panoramę Tatr. Na pierwszym planie, w lewym dolnym rogu, widoczny dron. Na dalszym planie widoczny krzyż na Giewoncie.
Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju
 • 26.09.2022
 • 28.09.2022

W dniach 26–28 września 2022 r. w Krakowie odbędzie się XXII ogólnopolskie sympozjum naukowe „Fotogrametria – Teledetekcja – Geoinformacja: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

Celem spotkania jest prezentacja najnowszych zagranicznych i polskich osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformacyjnych. Tematyka spotkania obejmuje pozyskiwanie danych 2D oraz 3D z różnych sensorów i pułapów rejestracji, integrację z danymi z innych źródeł, metody przetwarzania, modelowania, analizy danych oraz ich praktyczne aplikacje.

W ramach sympozjum zaplanowano:

 • sesję poświęconą jubileuszowi 70-lecia Katedry Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej AGH,
 • referaty czołowych naukowców z zagranicy,
 • sprawozdanie z działalności w latach 2016–2022 Komisji Technicznych Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS),
 • omówienie prac prezentowanych podczas XXIV Kongresu ISPRS w 2022 r.,
 • przedstawienie osiągnięć w fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyce prezentowanych podczas konferencji „The 58th Photogrammetric Week” w 2022 r. w Stuttgarcie,
 • sesje referatowe i posterowe,
 • wystąpienia i komunikaty dotyczące realizacji projektów badawczych,
 • prezentacje firm produkcyjnych,
 • warsztaty pod hasłem „Podstawy fotogrametrii i teledetekcji niskiego pułapu (sprzęt, metody i algorytmy, oprogramowanie, aspekty prawne) oraz zastosowanie platform UAV (BSP) w pozyskiwaniu geoinformacji”.

Organizatorzy wydarzenia:

 

10 maja 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa
15 czerwca 2022 r – nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim (min. 250 słów) i angielskim
30 czerwca 2022 r. – informacja o akceptacji referatu
30 lipca 2022 r. – zgłoszenie przez firmy wystaw i prezentacji
15 września 2022 r. – nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji 

Stopka