Przejdź do treści Przejdź do stopki
Wydarzenia w AGH

Wydarzenia w AGH

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy: wojna w Ukrainie i jej globalne skutki, kwestie bezpieczeństwa energetycznego, digitalizacja i cyfrowa rewolucja, zielona transformacja gospodarki... Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów... To wszystko podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress), który odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. AGH jest partnerem instytucjonalnym wydarzenia, a nasi naukowcy znaleźli się w gronie prelegentów EEC.

Europejski Kongres Gospodarczy ǀ RejestracjaGłówne nurty wydarzenia inspiracją dla ponad 160 debat


Geopolityka

Wojna w Ukrainie niesie ze sobą poważne, globalne konsekwencje dla gospodarki i będzie stanowić jeden z centralnych punktów dyskusji podczas kongresu. Uczestnicy poruszą tematykę kumulacji wielu kryzysów: klimatycznego, energetycznego, surowcowego, bezpieczeństwa żywnościowego czy recesji. Będą również dyskutować o odłożonych w czasie, lecz trwałych skutkach pandemii. Spróbują ustalić granicę pomiędzy potrzebą niezależności i samowystarczalności, a potrzebą współpracy i solidarności, w kontekście perspektyw i oceny kondycji Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie.
Jak wyglądają i będą wyglądać łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach gospodarczych? Jakie są prognozy dotyczące wpływu sankcji na rosyjską gospodarkę i jak z tym wyzwaniem radzą sobie biznesy? Gdzie szukać szans na wzrost i sukces w globalnym handlu w czasach niestabilności? Jaką rolę odgrywają firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji? Jaka jest przyszłość pieniądza i jak kształtują się perspektywy poszerzenia strefy euro? Jakie są doświadczenia, wnioski i prognozy dla gospodarczej współpracy Polski z krajami takimi jak: Republika Korei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ameryka czy Wielka Brytania po brexicie? W jakim kierunku zmierza inicjatywa Trójmorza? To tylko niektóre z tematów ujętych w agendzie kongresu.

Ukraina – dzisiaj i w przyszłości

Wojna w Ukrainie była ważnym punktem kongresowej debaty przed rokiem, nie inaczej będzie i podczas tegorocznej edycji wydarzenia. Pod lupę zostaną wzięte przykłady konsekwentnego wsparcia dla walczącej Ukrainy, a także skutki wojny, obecne warunki życia w tym kraju i perspektywy jego odbudowy. Podjęty zostanie temat europejskich aspiracji i kolejnych etapów zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.
Kongres spojrzy na Ukrainę nie tylko przez pryzmat polityki i gospodarki, ale pochyli się nad społeczeństwem ukraińskim i tym, jak mierzy się ono ze skutkami wojny. Omówiona zostanie sytuacja ukraińskich kobiet, rola pomocy humanitarnej, działań organizacji pozarządowych czy polskich i ukraińskich liderek w procesie odbudowy zniszczonego kraju. Paneliści porozmawiają o Ukraińcach w polskiej edukacji, na rynku pracy i w życiu społecznym, w kontekście pomocy udzielanej wschodnim sąsiadom przez Polaków.

W kierunku zielonej gospodarki

Kongres wiele miejsca poświęci dostosowaniu gospodarki do wyzwań klimatycznych. Podczas dyskusji przeanalizowane zostaną możliwe ścieżki rozwoju nieobciążające środowiska, czy temat współpracy międzynarodowej na rzecz klimatu, a także upowszechnienia technologii bezemisyjnych w przemyśle i transporcie. Szeroko omówione będą: zielone finansowanie, ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) jako nowy paradygmat dzialalności gospodarczej czy zaangażowanie odpowiedzialnego biznesu i środków publicznych w walkę z katastrofą klimatyczną.
Jak współpracować na rzecz klimatu wobec zróżnicowanych aspiracji państw Europy i świata? Jak biznes może pomóc naturze? Czy gospodarka cyrkularna ma szansę stać się tą dominującą? Jaka jest rola zrównoważonych łańcuchów dostaw, zielonego handlu czy zrównoważonych systemów żywnościowych? Jak gospodarować odpadami w duchu eko? Przed uczestnikami tegorocznego Kongresu ciekawa i mocno zaangażowana prośrodowiskowo dyskusja.

Transformacja sektora energii

Stabilny, bezpieczny, zrównoważony – jaki powinien być miks energii teraz i z myślą o przyszłości? O tym również dyskutować będą uczestnicy Kongresu, który przy okazji poznają dokonania, wyzwania i prognozy dotyczące podnoszenia stopnia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii, w perspektywie zablokowania dostaw gazu z Rosji. Poruszone zostaną kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także temat gospodarki wodorowej i warunków jej rozwoju. Paneliści Kongresu pochylą się nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej i przeobrażeń zachodzących w tej branży. W Katowicach szeroko dyskutowana będzie rola węgla wobec kryzysu energetycznego, wykorzystywania tzw. surowców krytycznych czy potencjału takich rozwiązań jak m.in.: fotowoltaika, biogaz oraz energetyka wiatrowa.

Technologie, innowacje, digitalizacja

Uczestnicy kongresowych debat porozmawiają na temat obszarów cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego, takich jak: chmura, Big Data, AI, czy technologie Przemysłu 4.0, a nawet 5.0. Sztuczna inteligencja omówiona zostanie jako jedna z najbardziej ekspansywnych technlogii zmieniających gospodarkę i życie społeczne.
Zaproszeni goście zagłębią się w tematykę globalnego wyścigu cyfrowego oraz roli cyfrowych technologii w walce o klimat. Nie bez komentarza pozostaną także m.in.: nowy cyfrowy świat metaverse, cyfrowe nierówności, cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo.
Kongres będzie okazją do przeglądu technologii przyszłości i przyjrzenia się dynamicznemu rozwojowi takich rozwiązań i zjawisk, jak: boty, biorewolucje, blockchain, biometria, robotyzacja czy drony.

Makro- i mikroperspektywa

EEC, wychodząc od zjawisk rozpatrywanych w skali globalnej, przyjrzy się także temu, jak przekładają się one na życie społeczeństw europejskich i codzienność w Polsce. Poruszy problemy wynikające z galoplującej inflacji i strategie radzenia sobie z nią w dłuższej perpektywie. Zastanowi się nad aktualną kondycją sektora bankowego i nad tym, jak determinuje ona wyobry konsumenckie. Wiele miejsca poświęci wyzwaniom, przemianom i problemom samorządów, miast i regionów – roli partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizacji przestrzeni miejskiej, wpisywaniu się metropolii w nurt zielonej transformacji. W kongresowych debatach wybrzmią także problemy systemu ochrony zdrowia.
Kongres podejmie również temat kobiet w biznesie, w tym m.in. sporu o parytety, kobiecego przywództwa i szans na rozbicie szklanego sufitu.
Nie zabraknie dyskusji o mądrym i skutecznym niesieniu pomocy, roli trzeciego sektora, miastotwórczej i prorozwojowej roli kultury, współpracy nauki z biznesem, nowych zjawiskach w komunikacji i marketingu czy przemianach polskiej sceny stratupowej.Prelegenci z AGH

 • prof. dr hab inż. Jerzy Lis
  Rektor AGH
  bierze udział w sesji: Edukacja dla przyszłości (24 kwietnia, godz. 12.30–14.00)
   
 • dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Dyrektor Centrum Doskonałości Sztuczna Inteligencja w AGH
  bierze udział w sesji: Sztuczna inteligencja (24 kwietnia, godz. 12.30–14.00)
   
 • Izabela Albrycht
  dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH
  bierze udział w sesji: Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo (24 kwietnia, godz. 16.30–18.00)
   
 • dr Agata Kołodziejczyk
  Centrum Technologii Kosmicznych AGH
  bierze udział w sesji: Przemysł kosmiczny (25 kwietnia, godz. 11.30–13.00)

 • prof. dr hab inż. Tadeusz Uhl
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH
  moderator sesji: Kształcenie dla przemysłu kosmicznego w Polsce (25 kwietnia, godz. 13.30–14.30)
   
 • dr inż. Paweł Gajda
  Wydział Energetyki i Paliw
  członek zarządu European Nuclear Society, ekspert z zakresu energetyki jądrowej
  bierze udział w sesjach: SMR, czyli atom na miarę (25 kwietnia, godz. 13.30–14.30), Local content w energetyce (25 kwietnia, godz. 15.00–16.00)


Kongresowi towarzyszyć będzie Europejskie Forum Młodych Liderów, które daje przestrzeń aktywnym działaczom młodzieżowym z krajów Unii Europejskiej, Bałkan Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski, do dzielenia się̨ doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji o tym, co ważne dla młodych ludzi w całej Europie. Przed rokiem w Europejskim Forum Młodych Liderów wzięło udział ponad 250 młodych aktywistów i aktywistek z różnych części świata, a obok nich studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy. Również w tym roku wszyscy oni będą mogli spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie. Z kolei kongresowi goście zostaną zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Tematami przewodnimi będą: edukacja dla przyszłości (nauka i biznes), rynek pracy po nowemu; partnerstwo publiczno-prywatne; edukacja w trakcie konfliktu oraz rola wolontariatu dla młodych.

Podczas XV EEC odbędą sie uroczyste gale wręczenia nagród, rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic. Swoją kontynuację (w rozszerzonej formule) będzie mieć także Ranking Zielonych Inicjatyw.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w roku 2009, jest Grupa PTWP. 

Stopka