Wzory dokumentów

Wzory druków  i  formularzy  obowiązujące  w  czasie  trwania  akcji  wyborczej  w  AGH  zgodne z  Uchwałą  Senatu  z  dnia  26  lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024 (załączniki 1a,1b,2a,2b,2c,2d,3a,3b,4,5,6a,6b).

 

Wzory druków do pobrania w wersji edytowalnej:

- Karta zgłoszenia kandydata na Rektora (wzór nr 1a) / Dziekana (wzór 1b);

- Karata zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału (wzór 2d);

- Protokół z wyłaniania kandydatów na Rektora (wzór 6a).

 

Wzory formularzy do pobrania w wersji edytowalnej (Uwaga! zawierają rozwijalne listy wyboru):

- Karta do głosowania (wzór 3a);

- Karta do głosowania (wzór 3b);

- Protokół z głosowania (wzór 4);

- Protokół z wyborów (wzór 5);

- Protokół z wyłaniania kandydatów na Dziekana (wzór 6b).

 

Wzory druków do pobrania dostępne wyłącznie w plikach pdf. (Uwaga! obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności):

- Karta zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów (wzór 2a);

- Karta zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów (wzór 2b);

- Karta zgłoszenia kandydata do Senatu AGH (wzór 2c).