Wybory 2020

26.05.2020

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej AGH z 26 maja 2020 w sprawie wskazania formy odbywania zebrań i zebrań wyborczych okręgowych kolegiów elektorów zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych


Wypełniając nakaz wynikający z §1 ust.2 punkt 2) Uchwały nr 89/2020 Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i szczegółowy sposób przeprowadzenia tych czynności Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia wskazać następujące narzędzia i usługi do odbywania zebrań i zebrań wyborczych zdalnie:

1. MS TEams AGH
2. Cisco webex
3. Zoom
4. Clickmeeting
5. Discord
6. Google Meet

W protokołach z zebrań należy zawrzeć informację o użytym systemie telekonferencyjnym. Jednocześnie przypomina się, że przywołany wyżej przepis do wszelkich głosowań dopuszcza jedynie system vote.agh.edu.pl.

Uczelniana Komisja Wyborcza zwraca też uwagę komisjom okręgowym na zapis uchwały 89/2020 Senatu o brzmieniu: Właściwe komisje wyborcze podają do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni i za pomocą wiadomości e-mail wysłanej do elektorów na ich konta poczty elektronicznej AGH informacje o terminie i sposobie zgłoszenia kandydata oraz przeprowadzenia głosowania, zasadach i sposobie oddawania głosu oraz przypadkach, gdy głos będzie uznany za nieważny, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed dniem zgłaszania kandydatów lub dniem głosowania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.