Wybory 2020

19.05.2020

Lista kandydatów na stanowisko Rektora AGH oraz informacja o spotkaniu przedwyborczym


Wypełniając dyspozycję  §8, ust. 5, Załącznika nr 1 do Statutu AGH, Uczelniana Komisja Wyborcza AGH podaje do wiadomości wspólnoty uczelni listę kandydatów na Rektora AGH na kadencję 2020-2024 (porządek alfabetyczny):

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
  • prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

 

Jednocześnie UKW informuje o zaplanowanym na dzień 21 maja br. otwartym spotkaniu przedwyborczym przewidzianym w ust. 6 przywołanego wyżej przepisu.

W związku z §1 ust.1 pkt 5) uchwały nr 89/2020 Senatu AGH w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i szczegółowy sposób przeprowadzenia tych czynności, spotkanie to odbędzie się w formie wideokonferencji za pośrednictwem usługi Microsoft Teams. Początek o godzinie 11:00.

Link do spotkania