Wybory 2020

13.05.2020

Kandydaci na stanowisko Rektora AGH


Uprzejmie informuję, że z grona wyłonionych w dniu 12 maja 2020 r. potencjalnych kandydatów na Rektora AGH, zgodę na kandydowanie wraz ze stosownymi oświadczeniami złożyli:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis,
  • prof. dr hab. inż. Marek Przybylski.

 

dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH
Przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów