Wybory 2020

12.05.2020

Informacja z pierwszego zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów


Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja 2020 r. odbyło się pierwsze zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Uczelniane Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 ukonstytuowało się w składzie:

  • Przewodniczący UKE – dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH
  • Zastępca Przewodniczącego UKE – dr Jerzy Stochel

Powołano także Komisję Skrutacyjną UKE, która ukonstytuowała się w składzie:

  • Przewodniczący - dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH
  • Zastępca Przewodniczącego - dr Anna Pudełko
  • Sekretarz – mgr inż. Lidia Krawentek
  • Członek - student Adam Szewiola


dr hab. inż. Witold Machowski, prof. AGH
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej