Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2019

Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Salwiński, prof. nadzw. (WIMiR)

Zastępca: dr hab. inż. Witold Machowski (WIEiT)

1. dr hab. inż. Dariusz Obracaj, WGiG        
2. dr hab. inż. Andrzej Romański, WIMiIP    
3. dr inż. Piotr Piwowar, WEAIiIB       
4. dr inż. Jerzy Ziętek, WGGiOŚ    
5. dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc, WGGiIŚ        
6. prof. dr hab. Stanisław Komornicki, WIMiC        
7. dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw., WO            
8. dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, WMN        
9. dr inż. Robert Rado, WWNiG    
10. dr inż. Mariusz Trela, WZ        
11. dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, WEiP        
12. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski, WFiIS            
13. dr Grzegorz Guzik, WMS        
14. dr hab. Julian Kwiek, prof. nadzw., WH        
15. dr inż. Mateusz Marzec, ACMiN    
16. mgr Marta Serwin, ACK Cyfronet  
17. mgr Mariusz Wijas, BG            
18. mgr Lucyna Kucia, BR        
19. stud. Monika Hładik, URSS           


Obsługa administracyjna UKW, korespondencja do UKW:

mgr Bogumiła Pawlak-Henszke (tel. 38-76, paw. C-2, pok. 26)

Tablica ogłoszeń UKW znajduje się w łączniku budynków A-1/C-1
(obok pomieszczeń KZ NSZZ „Solidarność”)